System analizy obrazów

 • działający w czasie rzeczywistym na obrazach i strumieniach wideo oraz na zarejestrowanych obrazach i klipach,
 • wykorzystujący wiele algorytmów analizy obrazów,
 • możliwy do uruchomienia na komputerach PC, serwerach oraz urządzeniach Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano, Odroid, Asus Tinker Board, Banana Pi i Orange Pi,
 • połączony z silnikiem AI i siecią neuronową,
 • wyposażony w API dla zewnętrznych aplikacji.

Przykładowe zastosowania:

 • detekcja sylwetek ludzkich i twarzy,
 • mapy ciepła,
 • systemy sterowania autonomicznego,
 • detekcja i śledzenie zadanych obiektów,
 • systemy smart home i smart city,
 • zautomatyzowany monitoring wizyjny.
Mapa ciepła dla obszaru monitorowanego przez pojedynczą kamerę

Detekcja pojazdów i innych obiektów na drodze dla systemu sterowania autonomicznego