System informacji parkingowej

  • wyświetla informacje o liczbie zajętych i wolnych miejsc parkingowych
  • oparty w 100% o analizę obrazu z kamer i sieci neuronowe klasyfikujące wolne i zajęte miejsca,
  • nie wymaga montażu czujników w nawierzchni parkingu,
  • wyposażony w API dla zewnętrznych aplikacji (np. systemu rezerwacji lub aplikacji mobilnych),
  • dostępny w modelu SaaS oraz jako samodzielny produkt
Przykładowe rozwiązanie informacji o miejscach parkingowych