Usługi

  • rozwiązania do analizy obrazu,
  • sieci neuronowe i AI,
  • rozwiązania IoT,
  • programowanie embedded dla platform RPI, Arduino, AVR, ARM, STM,
  • Python, Java, C,
  • Webdesign – Angular 4, React, Express.js, Node.js, PHP (Symfony, Zend), HTML5, CSS3, jQuery, DHL & UPS API, Paypal, WordPress,
  • rozwiązania mobilne – iOS (ObjC, Swift, React Native) i Android (Java, Kotlin, ReactNative).

Dla naszej agencji potrzebowaliśmy dostosowanego do naszych potrzeb narzędzia, które z jednej strony ułatwi nam kontakt z mediami i partnerami biznesowymi, z drugiej pozwoli zautomatyzować część wewnętrznych procesów. W drodze rekomendacji skontaktowaliśmy się z zespołem Skillforce, pokrótce i w ogólnych założeniach przedstawiając nasze oczekiwania. Bardzo szybko udało nam się ustalić warunki współpracy i przejść do realizacji zlecenia.
Najistotniejszy z naszego punktu widzenia był fakt, że Skillforce pracuje w modelu Agile, uwzględniając fakt, że bazowe założenia projektu i jego skala potrafią zmieniać się z postępem prac. Co nie mniej cenne, opiekun przydzielony do naszego zlecenia nie tylko pasywnie realizował przedstawione przez nas wytyczne, ale także aktywnie rekomendował najkorzystniejsze dla nas rozwiązania. W efekcie otrzymaliśmy produkt spełniający nasze oczekiwania, planujemy już zlecenie Skillforce kolejnych prac i spokojnie możemy rekomendować ten zespół jako podwykonawcę również tych mniej standardowych zleceń.

We have been working with Skillforce.pl on our project. Developers from Skillforce.pl have designed and implemented the API, microservices and mobile app for us. The communication, cooperation and business relation was close to perfection 🙂 The code is solid and optimized. I’d recommend Skillforce.pl as a reliable and trustworthy IT consulting and development partner .

Skillforce builds our contracted IT products using the most modern technical tools, which are employed efficiently, thanks to the team’s abilities. New product ideas and requirements are reviewed thoroughly. The IT products are delivered quickly – Skillforce then gladly works close to us during the signoff phase and is fast to perform any finishing touches when needed. Incoming change requests are addressed promptly with appropriate solutions. The Skillforce team goes above and beyond to keep tight deadlines. The communication with Skillforce is always open and productive, despite the different locations of our head offices.