Przejdź do treści

OFERTA

Analiza ruchu

Opracowane przez nas narzędzie pomiarowe Moovee działa nawet na telefonie komórkowym - możemy wykorzystać ją w dowolnych warunkach w rozwiązaniach dla ortopedii, rehabilitacji, sportu a nawet dla branży gamingowej jako proste i szybkie narzędzie motion capture. Zapis ruchu w postaci danych 3D umożliwia jego odtworzenie w formie animacji, analizę przebiegu zmian wartości kątów zgięcia w stawach, prędkości liniowych i kątowych poszczególnych elementów “szkieletu”, badanie wzajemnych zależności i położeń pomiędzy nimi oraz, przy wsparciu dowolnego mechanizmu “porównawczego” (np. uczenia maszynowego) - poprawności wykonywania określonych sekwencji ruchowych.

Analiza obrazu

W Skillforce.pl zajmujemy się rozwiązaniami z zakresu analizy i przetwarzania obrazu. Tworzone przez nas systemy oparte są o praktyczną wiedzę. Tworzymy własne, zoptymalizowane biblioteki, ale korzystamy również z tych gotowych jeśli ich możliwości są wystarczające do naszych potrzeb. Optymalizujemy algorytmy i kod tak, aby osiągąć maksymalną wydajność na urządzeniu docelowym. Opracowany przez nas silnik analizy obrazów działa w czasie rzeczywistym na obrazach i strumieniach wideo oraz na plikach graficznych. Nasi klienci uruchamiali go nie tylko na komputerach i serwerach, ale także na urządzeniach Raspberry PI, NVIDIA Jetson Nano, Banana PI i Asus Tinker Board.

Machine vision

Machine vision – komputerowa analiza obrazów i klipów wideo pod kątem wydobywania z nich określonych danych. Wykorzystywana w medycynie, sporcie, przemyśle, e-commerce i wielu innych branżach do: rozpoznawania pisma (np. tablic rejestracyjnych), wykrywania konkretnych cech obiektów, kontroli jakości, wyszukiwania określonych obiektów, wykrywania nietypowych wzorców, analizy ruchu człowieka i wykrywania twarzy.

VR/AR

Aplikacje rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej (AR) działające na urządzeniach mobilnych oraz dedykowanych goglach VR.

Machine learning

Machine learning to proces symulacji sposobu działania ludzkiego mózgu za pomocą komputera. Jest to możliwe dzięki sieciom neuronowym, procesom uczenia i algorytmom obróbki danych. AI pozwala analizować dane, wspomagać podejmowanie decyzji, określać prawidłowości i nieprawidłowości w procesach, wykrywać powtarzające się wzorce i na ich podstawie dokonywać predykcji trendów. Wykorzystywana do analizy zachowań klientów, badania preferencji i wyciągania wniosków na podstawie danych z wielu źródeł.

Aplikacje webowe

Tworzymy aplikacje webowe - systemy backendowe, narzędzia CMS, rozwiązania do wspomagania działania firmy i zarządzania nią oraz inne: serwisy WWW oparte o platformę WordPress, API do komunikacji z aplikacjami mobilnymi oraz innymi aplikacjami webowymi, platformy streamingowe, systemy backoffice, systemy wsparcia sprzedaży.

Aplikacje mobilne

Korzystamy zarówno z technologii natywnych, jak i z międzyplatformowych alternatyw.
Braliśmy udział w tworzeniu największego obecnie w Austrii systemu mobilnej informacji dla pasażerów, tworzyliśmy aplikacje komunikujące się przez łącze OBD z komputerami samochodów, aplikacje dla sportowców, pszczelarzy, pilotów dronów i wiele innych. 10-letnie doświadczenie w budowaniu aplikacji mobilnych, nabyte przez założycieli Skillforce.pl to gwarancja, że Twoja aplikacja zostanie zrealizowana w terminie, budżecie i zgodnie z wymaganiami.

Consulting

Skillforce to nie tylko tworzenie rozwiązań informatycznych, ale także szeroko pojęte doradztwo w ich zakresie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę biznesową, zebrać założenia projektowe, zaproponować najbardziej korzystne rozwiązanie, wdrożyć je i zajmować się jego utrzymaniem i rozwojem. Możemy również wesprzeć naszych klientów w tworzeniu wniosków o dotacje, przygotowując opisy agend badawczych.

Consulting

Skillforce to nie tylko tworzenie rozwiązań informatycznych, ale także szeroko pojęte doradztwo w ich zakresie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę biznesową, zebrać założenia projektowe, zaproponować najbardziej korzystne rozwiązanie, wdrożyć je i zajmować się jego utrzymaniem i rozwojem. Możemy również wesprzeć naszych klientów w tworzeniu wniosków o dotacje, przygotowując opisy agend badawczych.

TECHNOLOGIe