Przejdź do treści

WYKRYWANIE
GRAFFITI

Case study:

Wykrywanie graffiti to dodatek do rozwijanego przez nas dla klienta z rynku austriackiego systemu mobilnego do zarządzania pracą służb porządkowych na kolei. Rozwiązanie opiera się na danych wizualnych pozyskiwanych z kamer zainstalowanych wzdłuż torów. Za pomocą algorytmów machine vision, dostarczamy do aplikacji dane dotyczące lokalizacji graffiti, numeru pociągu oraz numeru wagonu.

Zrzut ekranu 2023-05-11 o 12.22.13
IMG_7908
Technologia:

Projekt został w całości zrealizowany w technologiach Python oraz C++.